Services

ประเภทธุรกิจ
  1. ตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเซ็นรับรอง เช่น รอก, เครน, ลิฟต์, ไฟฟ้า, อาคาร, หม้อไอน้ำ, หม้อต้ม, เตาอบ, เครื่องทำความเย็น, ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
  2. บำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซม (Preventive  Maintenance and Repair) และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อของ รอก , เครน , ลิฟต์, ระบบไฟฟ้า  ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
  3. ออกแบบ ติดตั้งและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโรงงานและสำนักงาน
  4. ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย / ปรับปรุงตู้คอนโทรล
  5. ออกแบบและติดตั้งโครงสร้างเครนในโรงงาน
  6. ออกแบบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กและงานสั่งทำทุกชนิด
  7. ออกแบบ ผลิตและติดตั้งป้ายทุกชนิด ตามรูปแบบมาตรฐานและรูปแบบสั่งทำ
  8. จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกชนิด
  9. บริการจัดซื้อจัดหาและผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ใน โรงงาน
  10. บริการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย
boiler.jpg Building.jpg Compressor&Retort.jpg
Boiler Building Compressor&Retort
Crane.jpg Electrical.jpg Fire alarm-Pump.jpg
Crane Electrical Fire alarm-Pump
Forklift.jpg Lift.jpg Load Test.jpg
Forklift Lift Load Test
Training (11) Safety Sign (27)   
Training Safety Sign