About Us

       บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมุ่งเน้นบริการตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานเป็นสำคัญ และได้พัฒนาสู่การทดสอบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม ออกแบบ ติดตั้งและจัดจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ครอบคลุมกระทั่งอุปกรณ์เซฟตี้ ตลอดจนการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่ายและติดตั้งป้ายเซฟตี้และป้ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างครบวงจร โดยให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์พร้อมมุ่งเน้นการผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการด้วยคุณภาพ ตลอดจนการจัดส่งที่รวดเร็ว เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าด้วยความซื่อตรง จนได้รับความไว้วางใจที่ดีจากลูกค้าตลอดมา